ms 1916 Bijlage 2 Stellingen tijdens de expertmeeting.docx