ms 1930 figuur 3b.jpg

Figuur 3. De vaccinatiegraad onder schoolkinderen en adolescente meisjes