Hier vindt u erkende interventies

Honderden interventies zijn inmiddels erkend en dus direct toepasbaar. Samen bieden zij voor elke gemeente een startpunt om aan de slag te gaan met gezondheid in de wijk. Voor welk thema kunt u waar terecht?

Jeugdzorg en jeugdgezondheid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verzamelde ruim 200 erkende interventies voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Aan de slag met jeugdgezondheid? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt toegang tot ruim dertig erkende interventies in een interventiebibliotheek

Leefstijl: actief en gezond leven

Op Loketgezondleven.nl van het RIVM Centrum Gezond Leven vindt u ruim 350 erkende leefstijlinterventies en interventieoverzichten op diverse leefstijlthema’s zoals overgewicht, drugs of seksuele gezondheid.

Op zoek naar sport- en beweegaanbod? Bezoek dan de databank van Kenniscentrum Sport. Ruim 200 interventies voor verschillende doelgroepen: sportenbeweeginterventies.nl

Sociaal domein

Ook in het sociale domein zijn al veel erkende interventies beschikbaar. Movisie verzamelde er meer dan 120. Alle interventies worden op minstens twee plekken in Nederland toegepast. Ze zijn verdeeld over 12 thema's, van Buurtontwikkeling tot Vrijwillige inzet: Databank Effectieve sociale interventies.

GGZ en langdurige zorg

In de databank Erkende interventies GGZ van het Trimbos-instituut vindt u meer dan twintig erkende GGZ-interventies, verdeeld over de verschillende erkenningsniveaus.

Zoekt u interventies die specifiek gericht zijn op langdurige zorg voor ouderen of mensen met een beperking? Bekijk dan de ongeveer 20 tot nu toe erkende interventies die Vilans op een rij heeft gezet in de Databank Interventies.

Criminaliteit

Toepassing van erkende interventies bij het terugdringen van criminaliteit leidt tot preventie, gedragsverandering en recidivevermindering. Het NJi, Movisie en het Trimbos-instituut verzamelden ze in een aparte interventiedatabank op Justitieleinterventies.nl.

Daar vindt u meer dan twintig erkende justitiële interventies voor kinderen, jongeren en volwassenen.