Bouwstenen voor een integrale aanpak

Integraal werken aan gezondheid in uw gemeente? In dit magazine krijgt u tips en inzichten voor een succesvolle integrale aanpak. Erkende interventies zijn hiervoor de bouwstenen. Zeven landelijke kennisinstituten stellen die voor u beschikbaar over het brede terrein van preventie tot aan langdurige zorg. We laten zien hoe erkende interventies een brug kunnen slaan tussen gezondheid, welzijn, sport en zorg. Doe inspiratie op voor uw gemeente aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden.