Hoofdingang RIVM (foto Beeldbank RIVM)

Succesvolle netwerkdag Omgevingsveiligheid

Op 26 september 2018 organiseerde centrum Veiligheid alweer de derde netwerkdag Omgevingsveiligheid. Meer dan 80 professionals kwamen naar Bilthoven om elkaar te ontmoeten en de actualiteit van het werkveld met elkaar te bespreken.

Deze middag kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Zowel vanuit de wetenschap als de inspectie werd gekeken naar hoe we de veiligheid van de leefomgeving kunnen verbeteren. Genserik Reniers presenteerde de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de veiligheid in clusters van chemische bedrijven (bv Chemelot, Eemshaven en Botlek). Zijn deze veiliger dan alleenstaande bedrijven? En wat zijn de parameters daarvoor?  

Ook de inspecties spelen door hun toezicht een belangrijke rol in de veiligheid van de chemische industrie. Maar hoe bepaal je met beperkte middelen daarvoor de prioriteiten? De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet dat sinds vorig jaar op basis van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Fred Huisman en Domien Claesens lieten zien dat op basis van een rationele kans (frequentie) x effect (impact) benadering een berekening van de maatschappelijke kosten van een incident gemaakt wordt. De uitkomsten van de IBRA zijn daarmee het begin van een gesprek over de inzet van de ILT.

Een heel ander aspect van veiligheid is de cultuur. Sjoerd Post van DCMR lichtte het cultuuronderzoek toe dat gehouden is onder 19 bedrijven in de regio Rijnmond. Daarbij is gelet op de kwaliteit van de veiligheidscultuur en de verschillen tussen bedrijven en sectoren. Naast inzicht in de cultuur beoogt dit onderzoek ook de veiligheidsprestaties van bedrijven te verbeteren. De focus voor de komende jaren ligt op het onderzoek naar de effectiviteit van interventies die daarop van invloed zijn geweest.

Ook vanuit het RIVM waren er bijdragen. Henk Jan Manuel ging dieper in op de analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen op basis van storybuilder MHC. Gea Stam presenteerde Pluimradar. Pluimradar is in samenwerking met het KNMI ontwikkeld en voorspelt met actuele weerdata, de verspreiding van gevaarlijke stoffen tijdens een incident.  

Enthousiaste deelnemers

Ook op deze derde netwerkdag is het doel weer bereikt: in contact komen met collega’s, kennis delen en nieuwe ontwikkelingen met elkaar bespreken. Kortom, netwerken. En dat werd als zeer positief ervaren door de bezoekers van de bijeenkomst.