Transparantie als drijvende kracht voor veiligheid

Lege autoweg door landschap met blauwe lucht

Programma Duurzame Veiligheid 2030

In het programma Duurzame Veiligheid 2030 (www.dv2030.nl)  werken industrie, wetenschap en overheid samen aan het doel om de veiligheid in de (petro)chemie in 2030 duurzaam en significant te hebben verbeterd. Het RIVM vindt transparantie een belangrijk middel om die doelstelling te bereiken en is als coördinator van de roadmap over transparantie verbonden aan het programma. 

Het is belangrijk te kunnen leren van zowel goede praktijken als van zaken die mis zijn gegaan. Daarom richt de roadmap transparante sector zich op de bevordering van een open en rechtvaardige veiligheidscultuur en de mechanismen om veiligheidsinformatie te delen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat we kunnen leren van ‘just culture’ in de luchtvaart. Een ander belangrijk element in deze roadmap is de communicatie met de samenleving en omwonenden over veiligheid en incidenten. Wanneer er wordt aangesloten bij de beleving van risico’s, kan communicatie bijdragen aan vertrouwen,  risicoacceptatie en zelfredzaamheid. Daarnaast kan het een prikkel zijn voor bedrijven om continue aandacht te blijven besteden aan veilig werken.

Het is belangrijk te kunnen leren van zowel goede praktijken als van zaken die mis zijn gegaan.

Safety Delta Nederland

Op 24 september 2018 evalueerden de (petro)chemische industrie, wetenschap en overheid de vijf roadmaps van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Ook werd het startsein gegeven voor Safety Delta Nederland, om gezamenlijk te werken aan de innovatie-veiligheidsagenda van de (petro)chemie. Door er bijvoorbeeld samen voor te zorgen dat de laatste inzichten op het gebied van veiligheid onderdeel worden van opleidingen en door experimenten met innovatieve technieken of data-uitwisseling mogelijk te maken. Daarbij wordt voortgebouwd op de resultaten van het programma Duurzame Veiligheid 2030.