Interview Mark van de Ven

Mark van de Ven

Mark van de Ven is sinds kort de nieuwe programmacoordinator Transportveiligheid bij het RIVM. In dit artikel vertelt Mark wat hij gaat doen.

Kun je je nieuwe functie omschrijven?

In deze functie coördineer ik het programmateam transportveiligheid. We bundelen in dit team alle kennis van RIVM op het gebied van veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel nationaal als internationaal. Enerzijds doen we bijvoorbeeld onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van omgevingsveiligheid en anderzijds adviseren en vertegenwoordigen we Nederland tijdens internationale vergaderingen over de regulering van het vervoer gevaarlijke stoffen. 

Welke ontwikkelingen zie je voor transportveiligheid de komende jaren?

Technische innovaties en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en circulaire economie gaan de komende jaren steeds nadrukkelijker hun stempel drukken op de  hoeveelheden en typen transport van gevaarlijke stoffen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het transport van waterstof of lithiumbatterijen of de aandrijving van transportmiddelen door waterstof of elektriciteit. Het is belangrijk dat we bij die ontwikkelingen blijven streven naar de permanente verbetering van de veiligheid van het vervoer en inzicht hebben in de risico’s voor omgeving. Een andere ontwikkeling is dat Nederland een grote woningbouwopgave heeft, waarbij ook gekeken wordt naar de beschikbare ruimte in de buurt van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij moeten we oog hebben en houden voor een goede balans tussen veiligheid, de duurzame ontwikkeling van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Wat zijn jouw belangrijkste ambities voor het RIVM voor transportveiligheid?

Met het oog op de eerder beschreven ontwikkelingen, is het mijn ambitie om de kennis, beleid en de praktijk van transportveiligheid, nationaal en internationaal, meer met elkaar te verbinden. Samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners zetten we ons in voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat gaat de buitenwereld merken van deze ambities?

We gaan actief aan de slag met de voorziene ontwikkelingen en dat doen we niet alleen. Steeds meer werken we samen met netwerkpartners aan oplossingen. Door te agenderen, organiseren en faciliteren gaan we, naast het inbrengen van onze kennis steviger inzetten op onze rol als netwerker en initator.