Seoulvirus in Nederland

Rat in nek

Seoulvirus is een orthohantavirus dat wordt overgedragen door ratten. In 2016 is voor het eerst een patiënt met seoulvirus gediagnosticeerd in Nederland. In 2017 werden 3 patiënten gediagnosticeerd. Alle vier de patiënten hadden contact gehad met ratten, zowel tamme huisdierratten als voederratten voor reptielen. Bij deze ratten is ook seoulvirus gevonden. Dit artikel geeft een kort overzicht van de casussen en het onderzoek dat momenteel loopt naar seoulvirus bij in Nederland gehouden ratten.