Aankondigingen februari 2019

Wijzigingen LCI-richtlijnen

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de aanpassingen van 7 september t/m 31 december 2018 in de richtlijnen, draaiboeken  en de daarvan afgeleide producten.U kunt dit bericht ook online lezen op https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2019-01

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de volgende

richtlijnen:

 • Asplenie
 • Hepatitis C
 • Kinkhoest
 • Legionellose
 • Meningokokken-meningitis en -sepsis
 • Rabiës
 • Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en dragerschap
 • Tetanus
 • Zesde ziekte

draaiboeken:

 • Seksuele gezondheid, het consult
 • Soa- en hivpartnermanagement

afgeleide producten:

 • Meningokokken B-vaccinatie
 • RVP-richtlijn Samenwerking Jeugdgezondheidszorg en GGD-infectieziektebestrijding

 

Op de foto: LCI-richtlijnenteam, v.l.n.r. Kirsten Molendijk, Inge van den Bosch, Gini van Rijckevorsel, Martine Spies, Kata Ottovay, Sterre Benjamins, Marloes Bongers, Felix ter Schegget; niet op de foto: Laura van Vossen.

 

 

29ste Transmissiedag Infectieziekten

Te warm, te droog, te nat - Wat betekent klimaatverandering voor ons? 

Klimaatverandering is dagelijks nieuws! Met zorgwekkende krantenkoppen over smeltende ijskappen en snelle zeespiegelstijging. Hoe gaat de overheid de gestelde klimaatdoelen halen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Hoe kunnen we onze leefomgeving anders inrichten en daarmee Nederland weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering? Wat betekent klimaatadaptatie in Nederland?Afgelopen november verscheen The 2018 report of the Lancet Countdown  on health and climate change: shaping the health of nations for centuries to come. Het rapport, dat wordt opgesteld door 27 internationale academische instellingen en - organisaties, benadrukt de noodzaak van meer aandacht voor gezondheid&klimaatverandering. Het voorkomen en beperken van nadelige gezondheidseffecten door klimaatverandering moet een van de primaire taken van overheden worden. Daarom staat deze Transmissiedag in het teken van klimaatverandering en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Datum

26 maart 2019

Locatie

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort (tegenover het NS-station Amersfoort)

Programma en aanmelden