Foto van vuurwerk in de lucht

Congressen en agenda

Het RIVM staat midden in de samenleving. Wij wisselen kennis dan ook graag met u uit. Dat doen we onder andere op congressen en bijeenkomsten. In deze rubriek een kort verslag van twee toonaangevende congressen waar we bij betrokken zijn geweest. Ook vindt u een overzicht van congressen waar we binnenkort een bijdrage leveren. Graag ontmoeten wij u daar.

Symposium on Fireworks

Het 16th International Symposium on Fireworks vond dit jaar plaats van 24 tot en met 29 april in Omagari (Japan). In Omagari staan  5 vuurwerkfabrieken. Ook vindt hier elk jaar het Nationale vuurwerkfestival van Japan plaats, waar 28 verschillende vuurwerkproducenten strijden om de ‘Prime Minister’s Prize’ en waar jaarlijks 700.000 bezoekers op af komen. Het symposium trok dit jaar een recordaantal van meer dan 500 deelnemers uit 36 verschillende landen. Naast het wetenschappelijk programma had het symposium tevens een ‘trade show’ waar verschillende producenten van aan vuurwerk gerelateerde producten hun producten tentoon stelden. Piet Timmers hield een presentatie op basis van een ‘paper’ over maatregelen om de veiligheidsafstanden voor de opslag van buskruit in Nederland te verkleinen (Timmers P.G.J., Mahesh S., ‘Storage of black powder – safety distances in the Netherlands´).  

Hazards 27

Van 10 tot en met 12 mei vond Hazards 27 plaats in Birmingham. Dit congres over procesveiligheid wordt jaarlijks gehouden in Engeland en wordt door het RIVM gezien als één van de meest waardevolle congressen, omdat de presentaties actueel, relevant en van hoog niveau zijn. De conferentie trok dit jaar circa 300 deelnemers, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit andere delen van de wereld. Margreet Spoelstra hield namens het RIVM een presentatie over hoe buisleidingen in leidingstroken gelegd kunnen worden zodat domino-effecten voorkomen kunnen worden (Laheij G.M.H., et al, ‘Domino effects between pipelines in pipeline corridors’).