Verschillende perspectieven op veiligheidsinterventies

Zorgen dat iedereen na een dag werken weer gezond en veilig thuiskomt. Veiligheidskundigen zijn daar dag in dag uit mee bezig door de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Maar welke veiligheidsmaatregelen en -interventies zetten zij in en hoe effectief zijn die interventies eigenlijk? En hoe kijken wetenschappelijke experts en beleidsmakers naar interventies? In dit nieuwe magazine Samen Werken aan Veilig Werken beschrijven we 9 interventies uit de dagelijkse praktijk en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de interventiedatabase.

Wat vinden experts?

Of een veiligheidsmaatregel of interventie daadwerkelijk de veiligheid verbeterd, is lastig vast te stellen. Veel factoren spelen daarbij een rol en vaak kan het effect moeilijk worden vastgesteld. Ook verstaat niet iedereen hetzelfde onder het begrip ‘interventie’. 

Om daarover meer te weten te komen organiseerde het RIVM dit voorjaar een expertmeeting met vertegenwoordigers van bedrijven en wetenschappelijk experts (RIVM, TU Delft, Universiteit Leiden en I-SZW). Ook Johnny Dyreborg – onderzoeker naar effectieve veiligheidsinterventies in Denemarken – was als expert aanwezig. Al snel werd duidelijk dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar interventies kijkt.  

In het gesprek kwam naar voren dat bedrijven vooral graag weten wat andere bedrijven doen en óf de maatregelen in de praktijk effect lijken te hebben. Wetenschappers willen graag systematisch kunnen onderbouwen of een interventie werkt en waarom wel of niet. De inspectie SZW wil graag bedrijven kunnen faciliteren bij het ontwikkelen van interventies om de betrokkenheid van bedrijven bij de interventies te stimleren. Ook kan het dan mogelijk worden om op basis van praktijkervaring en onderzoek te komen tot een soort handreiking.

“Jop Groeneweg*: Is het alles waar we een warm en fluffy gevoel van krijgen?”

Eenvoudiger ervaringen delen

Professionals op de werkvloer willen vooral met elkaar delen wat ze doen en horen van hun collega’s bij andere bedrijven wat er wel en niet werkt. Dat bleek uit de expertmeeting dit voorjaar. Ook de enquête onder 297 leden van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) in 2018 bevestigde dat beeld; De op een na meest genoemde reden  om een specifieke interventie te gaan gebruiken is (na de wettelijke verplichting) de ervaringen die andere organisaties met die interventie hebben.Daarom wil het RIVM graag een  database met erkende veiligheidsmaatregelen opzetten. Dit idee stamt uit 2016 en het oorspronkelijke doel was om interventies wetenschappelijk te toetsen op hun effectiviteit en deze in een database beschikbaar te maken voor iedereen. Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk en protocol zijn in 2017 de eerste interventies uitgebreid beschreven, daarvan vindt u er 9 in dit online magazine. Maar het wetenschappelijk en systematisch beschrijven van interventies en het beoordelen van de effectiviteit is lastig. En de behoefte aan het delen van kennis en ervaring bleef.

Hoe nu verder? Daarom werken we nu eerst aan een platform waar bedrijven en wetenschappers kennis en ervaringen over interventies met elkaar kunnen delen op een eenvoudige en laagdrempelige manier. Dat begint gewoon met elkaar vertellen wat je doet en hoe de ervaringen zijn. De praktijk centraal!  Vandaaruit verder.

In dit online magazine lees je over 9 heel verschillende interventies, en de ervaringen van de bedrijven zelf. Wil jij ook je praktijkervaringen delen, neem contact met ons op!veiligwerken@rivm.nl

*Jop Groeneweg is Hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en TNO.