Risicotool nieuwkomers

Het programma 5xBeter in de metaalsector ziet het aantal nieuwkomers op de werkvloer toenemen. Momenteel bepaalt het onderbuikgevoel vaak of een nieuwkomer en een werkplek bij elkaar passen. Samen met 5XBeter ontwikkelt RIVM een onderbouwd alternatief instrument.Zowel 5XBeter als bedrijven in de sector hadden behoefte aan een snelle en betrouwbare manier om het onderbuikgevoel van voormannen om te zetten in een praktisch bruikbaar instrument, gebaseerd op feiten. Samen met het programma 5XBeter ontwikkelt het RIVM de risicotool metaal. Een mobiele website die een advies geeft voor bijvoorbeeld begeleiding van de medewerker of advies over mogelijke (veiligheids)maatregelen op de werkplek. In 2016 wordt de tool getest.