Milieujaarverslag

Foto van gekleurde doppen

Het RIVM is gevestigd op het Science Park Bilthoven (SPB). Namens de eigenaar Bilthoven Biologicals (BBio) wordt de  milieuvergunning voor alle partijen op het Science Park Bilthoven beheerd door de stichting Athonie van Leeuwenhoek-terrein ( Alt) en wordt toezicht gehouden op het door de gebruikers naleven van die vergunning.

Het SPB is een hoogwaardig (bio-)science park in Bilthoven, gemeente De Bilt. Van dit terrein maken zowel bedrijven als overheidsorganisaties gebruik.

De milieuvergunning geldt voor het hele terrein, waar diverse milieuaspecten worden gedeeld, zoals afvalwater en afvalinzameling. Het milieuverslag is dan ook een weergave van de organisaties tezamen: RIVM, BBio, Intravacc, Planbureau Leefomgeving (PBL), Cogem, Micreos, Cipla, projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-Alt) en  Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt)

Het Milieujaarverslag 2015 is op 27 juni 2016 door Stichting ALt gepubliceerd.  

Terug naar overzicht Mens en organisatie

Terug naar inhoudsopgave