De zes activiteiten van Platform SPRnext

RIVM spreekt ouderen

Voor deze actie zochten we contact met een vijftal ouderenbonden; zij vertegenwoordigen immers de belangen van een groot deel van onze samenleving. Hoe zien zij de toekomst? En wat is hierin voor ouderen van belang?

RIVM’ers gaan met stroopwafels op pad

Ken jij iemand van 70+? We vroegen RIVM’ers om met een pak stroopwafels bij een ouder iemand op de koffie te gaan en te vragen wat zij belangrijk vinden (voor de toekomst) op het gebied van gezondheid en milieu voor onze planeet, de Nederlandse maatschappij en voor hen persoonlijk. In totaal gaven 13 RIVM’ers gehoor aan deze oproep. 

RIVM & Social Media

Via een vragenlijst, uitgezet op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter, ontvingen we 102 reacties op zes vragen, soortgelijk aan de vragen van de stroopwafel activiteit.

Het merendeel van de reacties kwam van vrouwen, met als grootste leeftijdsgroep de 26- tot 45-jarigen. Vier deelnemers waren jonger dan 18 en acht waren er ouder dan 65 jaar. Verder was het merendeel van de deelnemers hoogopgeleid. 

RIVM op school

Hoe kijkt de jongere generatie aan tegen gezondheid en milieu? Drie RIVM’ers bezochten een school in Deventer en spraken daar met vijf 4-VWO klassen. Met behulp van de Mentimeter maakten we wordclouds om de gedachten van de jongeren te vangen. Ook discussieerden de leerlingen over de overkoepelende thema’s uit de wordclouds en konden ze stemmen op de thema’s die zij het belangrijkst vonden. 

SPR Young Event

Het RIVM vroeg medewerkers die na 1990 (of iets eerder) geboren zijn om hun mening. Met totaal 22 jonge RIVM’ers werd nagedacht over een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving in de toekomst. Via een brainstorm en stemrondes kwamen we tot thema’s en onderwerpen die jonge RIVM’ers belangrijk vinden voor een gezonde en duurzame toekomst. Ook werd nagedacht over projectvoorstellen waar vervolgens met SPR-coins op gestemd kon worden. 

De tonnenactie

Alle RIVM’ers kregen de mogelijkheid om input te leveren. In totaal ontvingen we 150 reacties, deels via de tonnen die op vijf locaties op het terrein geplaatst waren en deels per e-mail. Uit deze actie kwamen vooral veel onderzoeksgerelateerde onderwerpen naar voren.