Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017

BVO Darmkanker

Het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker kan darmkanker voorkomen of in een vroegtijdig stadium ontdekken. In januari 2014 is dit bevolkingsonderzoek geleidelijk van start gegaan. In 2019 zal  de gehele doelgroep – 4,4 miljoen mensen –  minimaal één keer zijn uitgenodigd. Daarmee is dit bevolkingsonderzoek dan volledig uitgerold

Het vierde jaar van het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker ging in 2017 haar vierde jaar in. Een klein deel (3,3%) van de doelgroep die in 2016 zou worden uitgenodigd, is dat jaar niet uitgenodigd. Dit deel van de doelgroep is met prioriteit in de eerste maanden van 2017 uitgenodigd.

Uitkomst monitor: hoge deelname

De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker (dikke darm- en endeldarmkanker) wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek. In 2017 werden de resultaten van het bevolkingsonderzoek over 2016 bekend. In 2016 hebben 1.063.651 mensen aan het bevolkingsonderzoek deelgenomen. Bij 3.706 mensen is darmkanker gevonden en bij 20.236 mensen zijn mogelijke voorlopers (advanced adenomen) van darmkanker gevonden. Verder blijkt uit de monitor dat het belangrijk is dat mensen herhaald deelnemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ook bij een tweede keer deelnemen worden voorlopers en darmkanker opgespoord.

Drie aanbestedingen

In 2017 zijn er drie belangrijke aanbestedingen afgerond: de ontlastingtest (FIT), de laboratoria en ‘verpakking en verzending’.

Capaciteit op orde

De screeningsorganisaties hebben in nauwe afstemming met het RIVM ook in 2017 onverkort gewerkt aan een adequate, gefaseerde uitrol van het bevolkingsonderzoek. Speerpunt hierbij was het realiseren van voldoende capaciteit in alle regio’s van het land om – indien nodig – verder onderzoek te kunnen doen. Deze inspanningen hebben effect gehad. In de loop van 2017 is de capaciteit in alle regio’s op het gewenste niveau gekomen.

Vooruitblik 2018

Het bevolkingsonderzoek darmkanker maakt gebruik van het ICT-systeem: ScreenIT. In 2018 wordt er gewerkt aan het beschikbaar maken van de data uit dit systeem voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is een tijdelijke oplossing totdat het Datawarehouse is ingericht. Ook zal er in 2018 onderzoek worden gedaan naar de uitstroom van deelnemers tijdens het proces. Tot slot publiceert het RIVM in 2018 een factsheet die de lessons learned rond de invoer van een nieuw bevolkingsonderzoek beschrijft. Hiermee wil het RIVM andere landen helpen bij de introductie van een nieuwe screening.

Reactie toevoegen