Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2018

Signalen op de kaart in Nederland
Infectieziekte

Totaal

week

9- 12

Totaal

week

13- 16

Totaal

week

17- 20

Totaal

t/m week

20; 2018

Totaal

t/m week

20; 2017

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00110
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose767872326321
 
Groep B2 
Buiktyfus31395
Cholera00000
Hepatitis A1318561132
Hepatitis B Acuut6402358
Hepatitis B Chronisch685743329420
Hepatitis C Acuut4111624
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie312411113179
Kinkhoest22818616610121888
Mazelen11048
Paratyfus A10037
Paratyfus B20265
Paratyfus C00001
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie1922189494
Shigellose25191398135
Voedselinfectie20068
 
Groep C 
Antrax00000
Bof3822218
Botulisme00000
Brucellose00001
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00011
Hantavirusinfectie103714
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie4422312
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)4832425
Legionellose19142611691
Leptospirose01137
Listeriose6362733
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00002
Malaria1514137263
Meningokokkenziekte2811149591
Psittacose10622322
Q-koorts111310
Tetanus00000
Trichinose00000
Tularemie00001
West-Nijlvirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek311710
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00019
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.