Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40, 2018

Signalen op de kaart in Nederland
Infectieziekte

Totaal

week29-

32

Totaal

week33-

36

Totaal

week37-

40

Totaal

t/m

week40;

2018

Totaal

t/m

week40;

2017

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00020
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose664758645656
 
Groep B2 
Buiktyfus0201517
Cholera00110
Hepatitis A181213143307
Hepatitis B Acuut7425693
Hepatitis B Chronisch513721645836
Hepatitis C Acuut4303647
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie24112190251
Kinkhoest46136815731244095
Mazelen2202215
Paratyfus A4101210
Paratyfus B4332328
Paratyfus C00003
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie586218368321
Shigellose535422299327
Voedselinfectie3321425
 
Groep C 
Antrax01010
Bof6314038
Botulisme00000
Brucellose10022
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00011
Hantavirusinfectie5122647
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie2132924
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)2333831
Legionellose326335402480
Leptospirose4912864
Listeriose7315685
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00034
Malaria23228186162
Meningokokkenziekte1445149151
Psittacose2414442
Q-koorts0211220
Tetanus10011
Trichinose00000
Tularemie00002
West-Nijlvirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek0011314
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00049
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.