Bijzonder

Straling is overal. Om met de bekendste juf van Nederland te spreken: ‘dat vinden wij niet raar, dat vinden wij gewoon heel bijzonder’. Straling kan ingezet worden voor nuttige toepassingen. Wel is het belangrijk om  in te gaten te houden dat we in Nederland niet te veel en te vaak aan straling worden blootgesteld. Daarom zijn we altijd alert: we brengen de straling in Nederland in kaart, verzamelen en ontwikkelen kennis én zijn goed voorbereid op een onverhoopt incident.

In dit magazine leest u wat we hebben gedaan in 2017. Met veel nieuwe inzichten uit ons onderzoek konden we de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ondersteunen bij de voorbereiding op de implementatie van nieuwe Europese wetgeving in Nederland. Het werken met natuurlijke radioactiviteit is daar een voorbeeld van.

Ons onderzoek naar de productie van isotopen is letterlijk van levensbelang; Wat hebben we nodig in Nederland (of de wereld) om voldoende medische isotopen te ontwikkelen voor het stellen van diagnose en het behandelen van kanker? Met dit onderzoek ondersteunden we het ministerie van VWS.

Verder: onderzoek naar radon op werkplekken, de invloed van ioniserende straling op aderverkalking, internationaal werk om de respons op incidenten te verbeteren en de stijging van het aantal gevallen van huidkanker dankzij onze geliefde zon. Ik raak er niet over uitgepraat, u kunt het beter gaan lezen. Ik wens u bijzonder veel leesplezier!