Over dit magazine

Hoofdingang RIVM (foto Beeldbank RIVM)

Dit is het eerste RIVM-magazine Straling en stralingsbescherming. Met dit magazine geven we een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die het RIVM in 2017 heeft uitgevoerd op het gebied van straling en stralingsbescherming.

Het magazine is bedoeld voor onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden.

Onze opdrachtgevers zijn

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  (ANVS)
  • Ministerie van Volkgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het magazine is een uitgave van het RIVM-Centrum Veiligheid en verschijnt twee keer per jaar. Copyright van de teksten die in dit magazine gepubliceerd zijn berusten bij het RIVM. Onder bronvermelding mogen teksten uit dit magazine worden gebruikt.Bron: RIVM-magazine Straling en stralingsbescherming 2017. 

Verantwoording:

  • Tekst: RIVM-Centrum Veiligheid
  • Fotografie: RIVM Beeldbank, Pixabay, iStockphoto