Zichtbare groei op het Utrecht Science Park

Bekijk de video over nieuwbouw RIVM en CBG (juli 2019)

Achter ons zien we de vier kernen. Die hebben we met een glijkist omhooggetrokken, met een betonkist. Dat zijn de kernen van het torengebouw. Daarbovenop zijn we vandaag kraan 1 en 4 aan het maken. De linkerkraan draait al een week. En met die drie kranen... gaan we met prefab-elementen het gebouw om de kernen heen opbouwen. De posities waar de kranen gebouwd moesten worden in de omliggende bebouwing... was technisch niet mogelijk. Daardoor is gekozen om de kranen op de kernen te plaatsen. Dat is in Nederland niet zo gebruikelijk. Dat komt meer uit het buitenland. Dat zijn het type topkranen. De toppen van de kranen kunnen elkaar ook raken. Daardoor moet je speciale aanvullende afspraken met elkaar maken. Dat is wel een extra veiligheidsissue. Vanaf deze week gaan we de gevelelementen aanvoeren. Die elementen wegen 17 ton per stuk. Per element komt er een vrachtwagen het terrein oprijden, vanaf volgende week. De planning is dat we er vier tot zes per dag aanvoeren. We gaan in de vakantie door. Maar hier schijnt ook de zon.

Op het Utrecht Science Park trekken sinds juni van dit jaar vier betonnen torens de aandacht. Het zijn de 74,5 meter hoge betonkernen voor de achttien etages tellende nieuwbouw voor het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De vier betonkernen zijn dit voorjaar gebouwd volgens de methode van glijbekisting. Het bouwbedrijf MEET Strukton heeft hieraan acht weken lang onafgebroken gewerkt. In de kernen komen onder andere trappenhuizen, liftschachten en techniekruimten. De kernen fungeren bovendien als draagconstructie voor de toren.

In  juli is MEET Strukton gestart met de opbouw van de gevel van de toren om de kernen heen. De gevelpanelen die hiervoor worden gebruikt wegen 17 ton per stuk. De panelen worden op hun plek gebracht met behulp van topkranen die bovenop de kernen staan. In een latere bouwfase wordt de gevel omkleed met een zogenoemde voile, een ‘tweede huid’ van glas.

Een gebouw waarin mens en milieu centraal staan

De werkzaamheden van het RIVM en het CBG bepalen het ontwerp. Zo nodigt de heldere en open structuur van het gebouw uit tot samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar gepland en ongepland ontmoeten.

Het gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidskenmerken, voor het gebouw en de exploitatie ervan. Op deze manier bekleden het RIVM en het CBG een voorbeeldfunctie  op het gebied van duurzaam bouwen en een duurzame exploitatie. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities in het werk van het RIVM en het CBG.

Het casco van de techniekruimte aan de oostzijde van het gebouw is grotendeels gereed. In de kelder hiervan zijn warmtepompen geplaatst. De warmtepompen zijn een belangrijk onderdeel van de installatie voor koeling en verwarming van het gebouw.

Feiten en cijfers

Hoogte gebouw: 80 meter

Aantal verdiepingen: 18

Vloeroppervlak: ca. 80.000 m2

Aantal werkplekken: 1676

Aantal vergaderzalen: 25

Aantal ontmoetingspleinen: 5

De bouw volgen?

De gevel wordt opgebouwd, de verdiepingsvloeren worden gelegd. De groei van het gebouw is steeds meer zichtbaar. In oktober worden ook de betonkernen gebouwd voor de zijvleugel ten zuiden van de toren. De voortgang van de bouw is dagelijks te volgen via webcambeelden.

MEET Strukton bouwt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG. Ook de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) neemt haar intrek in dit nieuwe gebouw. Meer informatie over het nieuwbouwproject voor het RIVM, het CBG en de COGEM vindt u op de website http://www.wegtotdewetenschap.nl.