De meldingen volgens de Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2020

Kaart van Nederland met signalen
Infectieziekte

Totaal

week

21- 24

Totaal

week

25- 28

Totaal

week

29- 32

Totaal

t/m  week

32; 2020

Totaal

t/m  week

32; 2019

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
SARS-CoV-2 (****)47792310767271129"- "
 
Groep B1 
Difterie01020
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose426539404514
 
Groep B2 
Buiktyfus010622
Cholera00000
Hepatitis A2102894
Hepatitis B Acuut7314866
Hepatitis B Chronisch415324341623
Hepatitis C Acuut4121235
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)162622219441
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie696129226
Kinkhoest46251011484234
Mazelen000267
Paratyfus A00036
Paratyfus B000312
Paratyfus C00004
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie144031138269
Shigellose7810122332
Voedselinfectie101414
 
Groep C 
Antrax00000
Bof0006373
Botulisme00000
Brucellose00026
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***)910610029
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00000
Hantavirusinfectie1211035
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie2322019
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)1111734
Legionellose246045230278
Leptospirose3922442
Listeriose121165373
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00024
Malaria1265194
Meningokokkenziekte00945109
Psittacose5806344
Q-koorts000411
Tetanus00020
Trichinose00000
Tularemie00002
West-Nilevirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek2001021
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00000

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.

(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) ingesteld.

(***) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 2 september 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.