De meldingen volgens de Wet publieke gezondheid tot en met week 40, 2020

Signalen op de kaart in Nederland
Infectieziekte

Totaal

week

29- 32

Totaal

week

33- 36

Totaal

week

37- 40

Totaal

t/m week

40; 2020

Totaal

t/m week

40; 2019

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
SARS-CoV-2 (****)76621621061114135842"- "
 
Groep B1 
Difterie00020
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00001
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose384149492616
 
Groep B2 
Buiktyfus000625
Cholera00000
Hepatitis A15136134
Hepatitis B Acuut2245977
Hepatitis B Chronisch384721430775
Hepatitis C Acuut2211539
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)261718267542
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie659145258
Kinkhoest114811665259
Mazelen000280
Paratyfus A00037
Paratyfus B000321
Paratyfus C00005
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie375528229395
Shigellose11206149451
Voedselinfectie120720
 
Groep C 
Antrax00000
Bof0006393
Botulisme00000
Brucellose00026
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***)79912181
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00000
Hantavirusinfectie3001338
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie4733526
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)2222643
Legionellose564531324464
Leptospirose51013995
Listeriose78668100
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00024
Malaria62154142
Meningokokkenziekte104053126
Psittacose1417153
Q-koorts010411
Tetanus00020
Trichinose00000
Tularemie00003
West-Nijlvirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek0001126
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00000
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) ingesteld. 
(****) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.
      
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 28 oktober 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.