Foto van tankwagons

Veiligheidsbeleving vervoer gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft verkend wat het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze verkenning leggen we (de relatie tussen) termen als veiligheidsbeleving, risicoperceptie, risico-acceptatie en risicocommunicatie uit.

Ook gaan we in op het belang om hiermee rekening te houden bij beleidsontwikkeling op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen.

Tot slot geven we inzicht in de kennis die al in eerder onderzoek hierover is verzameld.

De verkenning staat op de website omgevingsveiligheid.