Kennis borgen en ontwikkelen

De ontwikkeling van kennis op het gebied van arbeidsveiligheid staat niet stil. Het vernieuwen van kennis over arbeidsveiligheid en het delen van de kennis binnen wetenschappelijke consortia is een van de activiteiten van RIVM Veilig Werken. Daarbij werken we samen met nationale en internationale kennisinstellingen.