Ontwikkelingen in het kort

Om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer volgt RIVM actuele ontwikkelingen ‘in het veld’ en speelt daarop in. Een greep uit de activiteiten in 2016.

Leren van beroepsziekten?

Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Op basis van die informatie kunnen preventieve maatregelen worden opgesteld. Het onderzoeksmodel Storybuilder van het RIVM dat achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen in kaart brengt, blijkt ook voor beroepsziekten te kunnen worden gebruikt. Dat blijkt uit een verkenning die het RIVM in 2016 deed. Daarvoor bekeek het RIVM 20 dossiers: 10 dossiers van mensen met de schildersziekte (OPS/CTE) en 10 dossiers van mensen met onherstelbare rugklachten. De waarde hiervan voor praktijk en beleid van deze resultaten wordt in 2017 getoetst.

Beslissen in onzekere situaties

In 2016 bracht RIVM in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) de eerste versie van een resilience kaartspel uit. Met behulp van dit kaartspel kunnen veiligheidskundigen besluitvorming in onzekere en onvoorziene situaties oefenen. Door het spelen van het spel gaan mensen beter begrijpen wat resilience betekent in hun eigen werkomgeving. Het leert mensen typische valkuilen die gepaard gaan met improvisatie, tijdsdruk en onzekerheid te herkennen, erkennen en vermijden. Het resilience spel is getoond en gedemonstreerd in een workshop op de Europese Safera conferentie (EU kennisinstellingen) in maart 2016, is getoond op de netwerkbijeenkomst van het RIVM in april 2016 en is gepresenteerd op de KAM Infra dag in september 2016. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor de doorontwikkeling van het kaartspel met een storyboard en diverse spelvarianten.

Weg met geluk, weten wat lukt

Veiligheidsprofessionals ondernemen van alles om de veiligheid te verbeteren. Veelvoorkomende systematische aanpakken die als ‘interventie’ worden ingezet zijn bijvoorbeeld de invoering van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) of het lopen van veiligheidsrondes. De afgelopen jaren is verschillende keren geconstateerd dat veiligheidskundigen behoefte hebben aan ‘werkende veiligheidsmaatregelen’; welke informatie is beschikbaar over de effectiviteit van deze interventies? Het RIVM heeft zichzelf als doel gesteld om deze kennislacune te dichten en om een database met veiligheidsmaatregelen vorm te geven. In 2016 is samen met een groep wetenschappers en veiligheidskundigen een raamwerk en een protocol ontwikkeld waarmee we veiligheidsinterventies kunnen beschrijven. Inmiddels zijn de eerste interventies beschreven. De komende jaren wordt de interventiedatabase verder ontwikkeld en gevuld, in nauwe samenwerking met de doelgroep.