Linked Data

De overheid wil met Linked Data zoveel mogelijk van zijn (open) data ontsluiten. Linked Data is een verzameling technieken waarmee communicatie van machine naar machine mogelijk is zonder menselijke tussenkomst. Erwin Folmer van het Kadaster presenteerde op de Inspiratiedag de stand van zaken en mogelijkheden. Want het Kadaster levert tegenwoordig geen kaarten meer, maar diensten met toegevoegde waarde. Dat doen ze o.a. met behulp van Linked Data.

Door het slim koppelen van beschikbare data zie je op een plattegrond met een druk op de knop voor jouw huis niet alleen zaken als locatie, oppervlakte en bouwjaar, maar ook of er bijvoorbeeld een sloopvergunning voor is aangevraagd. Van breder maatschappelijk nut is de inzet van Linked Data voor de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Zo kun je wet- en regelgeving en bestemmingsplannen koppelen aan een locatie op de kaart.