Voedseltuin Rotterdam bestrijdt sociale uitsluiting

Voedseltuin Rotterdam, een van de pilotprojecten van INHERIT, heeft drie doelen. “Wij zijn vóór duurzame stedelijke ontwikkeling, met gezond voedsel voor iedereen. Zonder armoede en uitsluiting.” Sinds 2011 levert deze leer- en werktuin van zeven hectare nabij de Rotterdamse Haven groenten en fruit aan de Voedselbank. Inmiddels levert hij ook aan opvangcentra voor dak- en thuislozen. Er werken 25 enthousiaste vrijwilligers. Ze worden begeleid door drie betaalde deeltijdkrachten.

Volgens directeur Erik Sterk slaagt de Voedseltuin er zo goed in vrijwilligers aan te trekken omdat de tuin kwetsbare wijkbewoners verandert in trotse producenten van lekker voedsel. “Bij ons doe je er ineens toe”, zegt Sterk. “Je bent hier geen patiënt of cliënt. We bieden een soort familie, allerlei groepen uit de wijk doen mee. Sommigen werken aan projecten zoals het bouwen van een helofytenfilter dat afvalwater zuivert met groene planten, en het composteren van afval.”

"We bieden een soort familie"

De tuin heeft het groente kweken een hip imago weten te geven door verbinding te leggen met spraakmakende kunstenaars uit de buurt zoals Daan Roosegaarde. Zij zetten er soms kunstwerken neer. Sterk is optimistisch over de continuïteit. Materialen en personeel kosten nu ongeveer anderhalve ton per jaar. Dit geld komt nu nog voornamelijk van fondsen, zoals het Oranje Fonds, en van bedrijven die een project sponsoren. Komende jaren hoopt de Voedseltuin meer geld te ontvangen voor diensten zoals cursussen en begeleiding. De groenten en fruit geven ze weg. Sterk: “Als wij pakketten zouden gaan leveren aan lokale restaurants of particulieren krijgen we te maken met deadlines, en dat zou voor onze vrijwilligers niet goed zijn.”

Meer informatie: www.voedseltuin.com