Meer aandacht voor beleving van risico's

De overheid wil niet alleen dat Nederland gezond en veilig is, maar ook dat mensen het als zodanig ervaren. Daarom richt RIVM-onderzoek zich steeds vaker op de vraag hoe mensen kijken naar risico’s in hun leefomgeving. Zo wordt onderzocht hoe burgers denken over risico’s van incidenten met straling. Door dat te weten kan de communicatie vanuit de overheid daar beter op aansluiten. Ook is een vragenlijst ontwikkeld waarmee het mogelijk is de veiligheidsbeleving van omwonenden van chemische industrie te peilen.