Nieuwbouw RIVM de lucht in

Een week geleden zijn we begonnen met het optrekken van de twee grootste van vier kernen van het gebouw. Deze trekken we op volgens het principe van de glijbekisting. Dat wil zeggen: 24 uur per dag, zeven op zeven, wordt er wapening aangebracht, beton gestort en wordt de bekisting met een snelheid van circa tien centimeter per uur omhoog getrokken. Vanuit de vrachtwagen wordt het beton gestort in de pomp en gaat het via deze grijze leiding richting de kern en omhoog.Boven wordt het verdeeld middels die grote rode kraan. Wat je hier ziet, is eigenlijk het volcontinu aanbrengen van het wapeningsstaal en het storten van het beton. Tijdens het storten van het beton wordt middels een trilnaald het beton verdicht. Hier zijn we aangekomen op de eerste steiger onder het werkplatform. Hier zien we het resultaat van de werkzaamheden boven. Dit is de bekisting, voor beton dat boven gestort wordt. Dat blijft ongeveer tien uur in deze bekisting en komt er dan onderuit. Deze is dan hard genoeg om te blijven staan en nog zacht genoeg om te bewerken. We zitten nu ongeveer op zeventien meter. We gaan naar 74,5 meter. Dat zal ongeveer eind april zijn, dat we daar geraken.

Wie in de loop van april over de snelweg A27 rijdt, ziet vier betonnen kernen van het nieuwe RIVM-gebouw boven de boomtoppen op het Utrecht Science Park verschijnen.

Op het Utrecht Science Park werkt bouwbedrijf MEET Strukton aan de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ook de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) neemt haar intrek in dit nieuwe gebouw. De bouw is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksvastgoedbedrijf. Het hoogste punt van het gebouw wordt in het najaar van 2019 bereikt. In het najaar van 2021 is het gebouw gereed.

Tot eind mei 2019 werkt MEET Strukton aan de bouw van de vier betonnen kernen van de toren. De kernen worden elk 74,5 meter hoog. Er komen onder andere trappenhuizen, liftschachten en techniekruimten in. De kernen fungeren als draagconstructie voor de toren. Daarom moet iedere kern uit één geheel bestaan. 

De bouw van de kernen gaat 8 weken, 24 uur per dag, 7 dagen per week door.

De bouw van de kernen gebeurt met behulp van zogeheten glijbekisting. In de glijbekisting wordt continu beton gestort. Het geheel schuift met 10 à 15 centimeter per uur omhoog. Zo wordt de sterkte van de wanden gegarandeerd. Het proces kan tussentijds niet worden gestopt. De bouw van de kernen gaat dan ook gedurende 8 weken, 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Om continu beton te kunnen storten, werken er 80 mensen verdeeld over meerdere diensten mee aan de bouw van de kernen.

Voor de bouw van de vier kernen wordt in totaal 5.000 m3 beton gestort en 650 ton wapeningsstaal verwerkt. Vanaf de zomer werkt MEET Strukton verder aan het casco van de toren. In het najaar bereikt het gebouw zijn hoogste punt. 

Duurzame nieuwbouw waar het prettig werken is

Feiten en cijfers

Hoogte gebouw: 80 meter

Aantal verdiepingen: 18

Vloeroppervlak: ca. 80.000 m2

Aantal werkplekken: 1676

Aantal medewerkers: 2200

Er zijn 5 verdiepingen met laboratoria in de toren.

In een aparte vleugel bevinden zich laboratoria die bijzonder beveiligd zijn. In deze laboratoria zijn alle mogelijke beheersmaatregelen genomen om bijvoorbeeld verspreiding van micro-organismen en radioactieve stoffen te voorkomen.

Het centrale vergadercentrum heeft vergaderruimten vanaf 10 personen. Er zijn ongeveer 25 vergaderzalen plus een collegezaal. Daarnaast biedt een auditorium ruimte aan 200 personen.

In het gebouw zijn een Grand café en een restaurant te vinden. Het gebouw voorziet tevens in een stilteruimte, 4 kolfkamers en sportfaciliteiten voor medewerkers. Het gebouw en de exploitatie ervan voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. Op deze manier willen het RIVM, het CBG en de COGEM een voorbeeldfunctie bekleden op het gebied van duurzaam bouwen en een duurzame exploitatie.

Locatie centraal in het land

Het nieuwe gebouw komt te staan op het Utrecht Science Park (USP). Het USP is een plek die uitgroeit tot hét sciencepark in Nederland op het gebied van volksgezondheid en milieu. Onder meer het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn hier gevestigd.

Ervaring uit de praktijk van scienceparken wijst uit dat de combinatie van universiteiten, onderwijsinstituten, onderzoeksinstituten en kennisintensieve bedrijven een belangrijke succesfactor is voor een klimaat van kennisontwikkeling en kennisdeling.

De bouw volgen?

MEET Strukton bouwt 7 dagen per week, 24 uur per dag aan de 4 kernen van de toren. De kernen groeien met circa 2,5 meter per dag. Ongeveer half april wordt het hoogste punt bereikt van de eerste 2 kernen.

De voortgang van de bouw is dagelijks te volgen via webcambeelden.

Meer informatie over het nieuwbouwproject voor het RIVM, het CBG en de COGEM vindt u op www.wegtotdewetenschap.nl.

 

Tekst: Dagmar Schewe