Transities met betekenis

foto handen

De komende jaren staan in het teken van transities. Naar een nieuwe omgevingswet, naar een digitale samenleving en naar een wereld zonder fossiele brandstoffen. Transities die alleen werken als we ze integraal aanpakken en als we het samen doen. Samen met burgers, samen met bedrijfsleven, samen met maatschappelijke organisaties, samen met overheden.

In dit Magazine Omgevingsveiligheid lichten we een aantal van deze aspecten uit. Zo kunt u lezen over een RIVM-onderzoek naar de effecten van de energietransitie op veiligheid, milieu en gezondheid, wanneer het gebruik van de huidige broeikasgasbronnen en de daarbij horende systemen en technieken worden afgebouwd. Ook gaan we in op de ervaringen van de samenwerking tussen het RIVM en Omgevingsdiensten: waar vul je elkaar aan en hoe kun je elkaar betekenisvol helpen bij de transities?

Ook willen we u graag wijzen op de “transitie” naar de nieuwe website van RIVM Omgevingsveiligheid. Het RIVM stelt zijn opgedane kennis graag ter beschikking voor anderen en met de vernieuwde website hopen we dat op een toegankelijkere en beter manier te kunnen doen. Naast de informatie over de rekenmethoden is ook veel te vinden over het Handboek Omgevingsveiligheid en over de thema’s die ons bezighouden: van energietransitie tot beleving van veiligheid en veroudering van installaties.

De website is te vinden via www.rivm.nl/omgevingsveiligheid.

Voor de website, maar ook voor het magazine geldt: zoals altijd ontvangen we graag feedback op onze producten, om ze daarmee beter te kunnen maken.

Voor nu wensen we u veel leesplezier met dit magazine en een fijne zomervakantie!