Serious game Resilience

NVVK studiemiddag Regio Zuid: kennismaking met Resilience-spel

Op verzoek van NVVK Regio Zuid leverde het RIVM in oktober een bijdrage aan de studiemiddag met het thema Resilience. Dit thema is geselecteerd na een behoefte-inventarisatie onder de leden. Centraal in de bijdrage van het RIVM stond het Resilience-spel en een actieve kennismaking met een aantal spelelementen. Het RIVM kijkt terug op een geslaagde dag met een fantastische opkomst.

Rob Kuiten, voorzitter van NVVK Regio Zuid, opende de studiedag. Hierna gaf Juni Daalmans  (Veiligheidspyscholoog en oprichter van Brain Based Safety) een inhoudelijke introductie op het thema. De bijdrage van het RIVM bestond uit een inhoudelijke toelichting op het Resilience-spel en de achtergrond ervan. Daarna was er in kleinere groepen gelegenheid om kennis te maken met de belangrijkste spelelementen. De deelnemers konden de Resilience-veiligheidskwadranten, het Resilience-5-stappenproces en de Resilience-speelkaarten zelf ervaren. Dit gebeurde op een unieke manier: in groepen maakten de deelnemers kennis met de spelelementen door eigen voorbeelden uit de praktijk in te brengen en een casus te behandelen.

Het was een intensieve en vruchtbare bijeenkomst waarin deelnemers konden proeven aan het Resilience-gedachtengoed en de praktische tool die RIVM hiervoor heeft ontwikkeld. Bij de nabespreking waren de deelnemers enthousiast over het Resilience-spel en zagen ze volop mogelijkheden om het toe te passen in hun praktijk. Tegelijkertijd waren ze nieuwsgiering naar de volledige workshop waarin het Resilience-spel wordt uitgelegd en gespeeld zoals bedoeld. Al met al een geslaagde studiemiddag, waarin het doel werd behaald.  Deelnemers kregen een voorproefje van het Resilience-spel en dat smaakte naar meer!