Vernieuwde Gezonde School-aanpak

Kinderen van een Gezonde School

Steeds meer scholen werken met de Gezonde School-aanpak: er zijn momenteel meer dan zestienhonderd Gezonde Scholen in Nederland. De in 2019 vernieuwde en verbeterde Gezonde School-aanpak maakt het voor scholen nog makkelijker om aan de slag te gaan.

Gezonde leefstijl

Steeds meer scholen maken van een gezonde leefstijl de dagelijkse praktijk. De Gezonde School-aanpak helpt om daarbij prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Zo gebruiken scholen de schaarse tijd en financiën efficiënt en doelgericht. Dat doen ze met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en met ondersteuning van een externe adviseur van de GGD.

Bewuster bezig 

'Gezonde School stimuleert ons elke dag om bewust bezig te zijn met een gezonde leefstijl', vertelt Piet Loeff. Hij is teamleider op de Toermalijn, een school voor speciaal basisonderwijs in Helmond. 'We zijn enkele jaren geleden begonnen met het thema Welbevinden. Ik heb toen de scholing tot Gezonde School-coördinator gevolgd. Inmiddels hebben we ook themacertificaten behaald voor Voeding en Bewegen en sport. De thema's van Gezonde School komen nu in alle groepen aan de orde.'

Vernieuwde aanpak

Loeff vertelt dat hij jaarlijks aan het begin van het schooljaar de voortgang bespreekt met Karin Spijkers, die namens GGD Brabant-Zuidoost de rol van Gezonde School-adviseur vervult. Dat betekent dat zij de Toermalijn adviseert en begeleidt bij elke stap van de Gezonde School-aanpak. Die aanpak is dit schooljaar vernieuwd. Als opvallendste verandering noemt Spijkers het nieuwe stappenplan, dat is ontwikkeld met scholen, Gezonde School-adviseurs van GGD’en en landelijke experts. 

Makkelijker om te starten

'Het nieuwe stappenplan maakt het voor scholen makkelijker om te starten', vertelt Spijkers. 'Dankzij de visuele presentatie is het stappenplan overzichtelijker en beter toepasbaar. Je ziet in één oogopslag waar je staat als school en wat de volgende stap is. Samen met de geactualiseerde themapagina's en de vele praktijkvoorbeelden kunnen scholen hiermee zelfstandig aan de slag.' 

Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWS, SZW, LNV en OCW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie is in handen van een programmateam dat bestaat uit een onafhankelijke programmamanager, het RIVM, GGD GHOR Nederland, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad. 

Foto: Gezondeschool.nl, Marieke Duijsters fotografie