Vijf jaar VZinfo: cijfers en duiding in één oogopslag

3 miljoen pageviews in 2019, kaarten in de Bosatlas en in de krant. In zijn vijfjarig bestaan is de RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info steeds verder verbeterd en weten zorgprofessionals en anderen de site steeds beter te vinden. RIVM’ers Eveline van der Wilk en Henriette Giesbers zijn al vanaf de start in 2014 de projectcoördinatoren.

Zoek je informatie over ziekte, gezondheid en de kosten? Kijk dan op volksgezondheidenzorg.info. Je zoekt op onderwerp. Bekijkt statistieken. en handige kaarten in de atlas. Je vindt er een overzicht van de zorg uitgaven. Of bekijkt ranglijsten. Ontdek hoe deze informatie voor jou van waarde kan zijn! Bezoek VZinfo.nl of volksgezondheidenzorg.info.

Ben je als zorgprofessional op zoek naar de laatste cijfers over diabetes? Wil je weten wat de nieuwe cijfers over ouderenzorg voor de zorgvisie van jouw gemeente betekenen? Dan ben je bij de RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info - meestal afgekort tot VZinfo - aan het juiste web-adres.

Eén boodschap per kaart

“Ons doel is om sterke visualisaties te maken,” zegt Henriette Giesbers, een van de twee projectcoördinatoren van VZinfo. “In één oogopslag is duidelijk waar het om gaat. We werken niet met allerlei lagen die aan en uit gaan. Dat leidt alleen maar af van de boodschap.” Daarbij hanteren de projectleiders het motto ‘less is more’. Eén boodschap tegelijk in een kaart of grafiek. “Op een kaart kun je meteen zien waar er bijvoorbeeld problemen zijn met aanrijtijden van ambulances. Daar kleurt de kaart dan rood.”

In de combinatie actuele cijfers mét boodschap, context en duiding is VZinfo uniek ten opzichte van andere websites met gezondheidsgegevens. Die bieden vaak alleen de ‘droge’ cijfers.

Experts binnen en buiten het RIVM

Eveline van der Wilk, de andere projectcoördinator van VZinfo: “We werken met brongestuurd actualiseren. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe cijfers over sterfte, dan passen we dat meteen overal aan. We hebben een heel fijn redactieteam, dat uit tien personen bestaat.”

De kracht van VZinfo is volgens de projectleiders dat de leden van het redactieteam weten waar ze het over hebben. “Het zijn grotendeels inhoudelijke experts die cijfers en duiding op de website publiceren. Het hele team krijgt hierdoor een goed gevoel voor de informatie, waardoor ze ook goede gesprekspartners zijn voor andere professionals.”

De experts waarmee ze samenwerken, werken vaak ook buiten het RIVM. “We proberen steeds vooraanstaande experts voor alle onderwerpen te betrekken en vragen hun bijvoorbeeld om een trendbreuk te duiden. Als een bepaalde vorm van kanker vaker voorkomt, kan dat te maken hebben met verbeterde screening of het uitbreiden van de gescreende bevolking. Dat soort informatie is belangrijk om de cijfers goed te interpreteren.”

Breed bereik

Eveline van der Wilk: “Onze primaire doelgroepen zijn professionals in volksgezondheid en zorg, denk aan beleidsmedewerkers, GGD-medewerkers, ziekenhuisbestuurders, artsen, zorgverzekeraars.Lokale en regionale cijfers zijn beschikbaar via de knop ‘Regionaal & Internationaal’. Wie wil weten hoe bepaalde cijfers tot stand zijn gekomen kan dat bekijken via ‘verantwoording’ in een diepere laag. Daar willen we de gemiddelde lezer niet mee vermoeien, maar we willen wel transparant zijn over onze keuzes.”

'We zetten steeds meer in op infographics'

Naast deze zorgprofessionals weten vele anderen de weg naar de website te vinden. Cijfers of kaarten afkomstig van VZinfo worden bijvoorbeeld vaak in de media gebruikt. En in colleges duikt de website ook regelmatig op. “We krijgen veel vragen van studenten. Eerder werkten we samen met de Vrije Universiteit. En ook de Bosatlas heeft kaarten met onze informatie opgenomen.”

Infographics

In die ruim vijf jaar is er veel verbeterd op VZinfo. “We hebben de processen steeds beter ingericht, nu zijn we veel actueler,” zegt Henriette Giesbers. “Ook zetten we steeds meer in op infographics.” Dit laatste willen de projectleiders nog verder uitbreiden. Ook werken ze aan een nog betere structuur en vindbaarheid.

Door de omvang van VZinfo zijn twee projectcoördinatoren hard nodig. Ze werken ook onderling goed samen: “We hebben een natuurlijke verdeling van de taken.”

In 2018 overleden in Nederland 153.363 mensen. Top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte:

  • dementie
  • longkanker
  • beroerte
  • coronaire hartziekten
  • hartfalen

In 2017 (meest recente jaar) werd in Nederland 88 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat ruim 5.100 euro.

Top drie van de aandoeningen die in 2017 een groot beroep deden op de zorguitgaven:

  • dementie (9,1 miljard euro),
  • verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (8,3 miljard euro)
  • gebitsafwijkingen (3,7 miljard).

Lees meer over deze en vele andere feiten & cijfers op VZinfo