Nationaal Programma Grieppreventie 2019

Doel van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is om kwetsbare groepen te beschermen tegen de gevolgen van griep. Onder kwetsbare groepen wordt verstaan: 60-plussers en mensen met een risico-indicatie zoals een hart-, long- of nierziekte, diabetes of een verminderde immuniteit om een andere reden. Circa 35% van de Nederlandse bevolking behoort tot de doelgroep van het NPG. Elk jaar in oktober en november nodigen huisartsen patiënten met een medische indicatie en mensen van 60 jaar en ouder uit voor de griepprik.

Hoogtepunten 2019

De vaccinatiegraad stijgt weer

Voor het eerst sinds jaren is de vaccinatiegraad van het NPG in 2019 weer gestegen. Sinds 2009 nam de deelname af bij alle risicogroepen. In 2019 bleek uit de cijfers over 2018 dat er weer een lichte stijging was te zien. In 2017 was de vaccinatiegraad gedaald naar 49,9%, terwijl in 2018 51,3% van de doelgroep werd gevaccineerd. De hoogste vaccinatiegraad (69,9%) zien we onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hebben. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie, is de vaccinatiegraad het laagst (26,8%).

 

 

Vaccin met vier griepvirussen

In 2019 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS gezorgd voor een quadrivalent griepvaccin in het programma. Dat is een vaccin met vier in plaats van drie griepvirussen. Hiermee is de kans dat bescherming worden beschermd tegen de gevolgen van griep nog groter. Elk jaar adviseert de World Health Organization (WHO) alle landen over wat op dat moment de beste samenstelling is van het griepvaccin. 

Nationale Griepprikdag

Op 11 november 2019 vond de allereerste Nationale Griepprikdag plaats, georganiseerd door de Nederlandse Influenza Stichting. De Nationale Griepprikdag sluit aan bij de activiteiten van de Vaccinatie Alliantie die in 2019 door het ministerie van VWS is ingesteld. De hierbij betrokken partijen maken zich sterk voor het vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De seniorenorganisatie KBO-PCOB vraagt in deze alliantie vooral aandacht voor de volwassenenvaccinatie, waaronder de griepprik. Het RIVM heeft in 2019 haar medewerking verleend aan al deze initiatieven.

Sociale media

Om veel gestelde vragen te beantwoorden en misverstanden over griepvaccinatie te weerleggen of te voorkomen, heeft het RIVM ook in 2018 op de sociale media informatie geplaatst over de griepvaccinatie. De informatie was vooral te vinden op Twitter, Instagram en Linkedin.

Nieuwe webpagina's

In de 2019 kreeg de griepprik binnen de website RIVM.nl een nieuwe webpagina waarop ook informatie over de griep is te vinden. De site is overzichtelijker, helderder, professioneler en toegankelijker: www.rivm.nl/griep-griepprik.

Vooruitblik 2020

In 2020 wil het RIVM nog meer bekendheid geven aan de griepprik. Ook staat dat jaar in het teken van het samenvoegen van de griepvaccinatie met - de nog in te voeren -pneumokokkenvaccinatie. De Gezondheidsraad heeft in 2018 een advies uitgebracht om ouderen van 60 tot en met 75 jaar te vaccineren tegen pneumokokken. De invoering hiervan vindt plaats in 2020. De logistieke processen rondom het vaccin worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het NPG om de uitvoering ervan zo eenvoudig mogelijk te maken.

Cijfers vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie over 2018

  • 51,3% van de doelgroep (in totaal zo’n zes miljoen mensen) heeft zich laten vaccineren.
  • De hoogste vaccinatiegraad (69,9%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.
  • Onder personen tussen de 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (26,8%).
  • In de doelgroep met medische indicatie was de vaccinatiegraad het hoogst onder mensen met cardiovasculaire aandoeningen (62,7%) en het laagst onder mensen met HIV (45,8%). 

 De monitor griepvaccinatie 2018 is uitgevoerd door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.