Inzet TD-buizen bij onwelwordingen en stankoverlast

Foto autos MOD

Stankoverlast en mensen die onwel worden halen halen regelmatig het nieuws. De milieuongevallendienst van het RIVM wordt jaarlijks verschillende keren  ingeschakeld voor dit type incidenten. Deze inzetten zijn om verschillende redenen een uitdaging.

Stankoverlast en mensen die onwel worden halen regelmatig het nieuws. De Milieu Ongevallen Dienst van het RIVM wordt jaarlijks verschillende keren ingeschakeld voor dit type incidenten. Deze inzetten zijn om verschillende redenen een uitdaging.Het luchten van de ruimte is over het algemeen het eerste wat gedaan wordt. Als er nog mensen kunnen worden blootgesteld, is dit een juist besluit, gezondheid gaat immers voor. Het nadeel is dat de concentratie van stoffen door het ventileren zakt en de stoffen moeilijk te detecteren zijn. Ook kunnen de meeste handheld-instrumenten geen lage concentraties stoffen meten en gaat het vaak om een complex mengsel van stoffen.

De MOD beschikt vanaf nu over TD (Thermische Desorptie)-buizen, een middel dat onder meer bij onwelwordingen en stankoverlast effectief kan worden ingezet. De Vluchtige Organische Componenten (VOC) die zich in de lucht bevinden, zijn vaak de oorzaak van de onwelwording of stankoverlast. TD-buizen kunnen bij lagere concentraties de soort stof, en daarmee de bron van de klachten, achterhalen.

Met de TD-buis wordt lucht opgezogen. De buis is gevuld met adsorptiemateriaal. Dit adsorptiemateriaal is een zeer fijn verdeelde stof die ervoor zorgt dat de oppervlakte waaraan de VOC zich kunnen binden (adsorberen) zeer groot is. Bij actieve kool, een bekend adsorbens, zorgt circa 5 gram voor een oppervlak ter grootte van een voetbalveld. Door concentratie op de TD buis winnen we nu aan gevoeligheid ten opzichte van de canister. Dit is nodig om ook lage concentraties te kunnen meten en te analyseren.