foto handen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Spreekwoorden en gezegden over samenwerken zijn er in soorten en maten. Soms waar en soms minder waar. De Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten van het RIVM voegt er graag een aan toe: ‘Samen sterk in het incidentnetwerk’. Dat is al jaren de rode draad in onze jaarlijkse responsdag. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

Bij het duiden van effecten en risico’s gaat het er niet om wie in zijn eentje ‘het snelst’ is. Het draait vooral om de vraag hoe we de schade beperkt kunnen houden, door betrouwbare informatie te geven over vrijgekomen stoffen. We kunnen als RIVM veel, maar niet alles. Lokale specialisten zijn onmisbaar. Zodat het advies dat we geven ook daadwerkelijk hout snijdt.

Om ‘samen verder te komen’ moet je communiceren over wat je te bieden hebt. Dat proberen we o.a. te doen via dit magazine. In deze uitgave leest u over onze apparatuur voor het nemen van monsters bij kern- en stralingsongevallen. We informeren u over de nieuwe manheld XRF voor het screenen van elementen in vaste en vloeibare stoffen. Mooie spullen om voor en met u te kunnen meten aan welke radioactieve of chemische stoffen mens en milieu zijn blootgesteld.

‘Samen’ blijft wat dat betreft één van onze kernwoorden: we willen op onze netwerkpartners kunnen terugvallen. Daarom beschrijven we in dit magazine hoe het Crisis Expert Team milieu- en drinkwater (CET-md) tegenwoordig functioneert. Kennisinstituten in het CET-md zijn laagdrempelig beschikbaar voor kleine vragen en bij grote incidenten. Onderling wisselen ze kennis en informatie uit om de vraagsteller optimaal te adviseren. 

De GGD’en zijn ook netwerkpartners. In het project Versterking samenwerking MOD – GAGS hebben we in overleg met het GAGS-platform vastgesteld wat de beide partijen elkaar te bieden hebben. Een mooie invalshoek om onze banden met gezondheidskundige experts te versterken. 

Op 4 december jl. overhandigde de evaluatiecommissie van de Wet veiligheidsregio’s zijn rapport aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De commissie constateert o.a. dat ‘voor de aanpak van crises een flexibele crisisorganisatie vereist is, die wordt vormgegeven o.b.v. netwerken van crisispartners’. Ik ben blij dat we met onze responsorganisaties al vele stappen in deze richting hebben gezet.

Cobi de Boer Afdelingshoofd CBRN-responsorganisatie