Colofon

Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Hierin werken het Nederlands Jeugdinstituut (NJi),  RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans samen aan kwaliteitsverbetering van interventies.

Teksten en fotografie

Teksten:

Jan van Dam, Marcel Uljee

Fotografie:

Mariët Sieffers, Stock