Sturen op integraal werken

Magazine voor gemeenten over integraal werken aan welzijn en gezondheid
mei 2017
Een samenwerking tussen Nederlands Jeugdinstituut (NJi), RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans