Griepepidemie kende meer complicaties

De meest recente griepepidemie duurde lang, zorgde bij ouderen voor meer complicaties en waarschijnlijk voor meer sterfgevallen dan die van vorig seizoen. “Bij de lange duur speelt de immuniteit van de bevolking een rol. Een kleine genetische verandering in het virus kan al meer zieken veroorzaken”, zegt Wim van der Hoek van het Centrum Infectieziektebestrijding.