Handboek Omgevingsveiligheid

Foto van fabriek

Het Rijk introduceert met de omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van externe veiligheidsrisico’s. RIVM maakt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. Het Handboek is web-based en bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen.Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt de methode om te bepalen of bij de inrichting van een gebied extra aandacht nodig is voor bescherming van mensen. Dit kan door een gebied zo in te richten dat mensen die er wonen of werken voldoende zijn beschermd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het Handboek helpt om die bescherming daadwerkelijk te realiseren.