Legionellarisico’s bij mistapparaten in supermarkten

natte tomaat

Begin juli 2017 berichtten verschillende media over mistapparaten waarmee groente en fruit in de supermarkt langer vers kunnen worden gehouden. Dit leidde tot vragen aan het RIVM over het risico op legionellose. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft geïnventariseerd hoeveel bedrijven mistapparatuur leveren aan supermarkten en welke maatregelen zij daarbij nemen om groei van legionellabacteriën te voorkomen.. Hieruit blijkt dat er 1 bedrijf is dat bij meerdere supermarktketens mistapparaten levert. Het bedrijf zegt effectieve maatregelen te nemen om groei van de bacteriën te voorkomen, maar neemt geen watermonsters om te controleren of de maatregelen effectief zijn.