Heropsporing van patiënten met chronische hepatitis B en C

Hepatitis buisje

De behandelmogelijkheden voor chronische hepatitis B- en C-patiënten zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Patiënten die niet meer onder controle van een arts zijn, kunnen volgens verschillende methoden worden opgespoord om de indicatie voor behandeling opnieuw te evalueren (herevaluatie). Dit onderzoek vergelijkt 2 methoden: heropsporing aan de hand van laboratoriumgegevens versus GGD-meldingen.