Het nut van influenzavaccinatie

Griepprik verpleegkundige

A.B. van Gageldonk, F. Dijkstra, M. Carpay, A. Jacobi, A. Meijer, W. van der Hoek

Tijdens de afgelopen 3 influenzaseizoenen werden in Nederland naar schatting 6.000-10.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege (complicaties van) influenza. (1) Binnen een ziekenhuis of andere zorginstelling, waar veel zieke en/of kwetsbare mensen zich dicht bij elkaar bevinden, is er een toegenomen risico op besmetting met het influenzavirus en dus op een uitbraak van influenza. Dergelijke uitbraken zijn in de literatuur frequent beschreven met soms ernstige gevolgen. (2,3) Gooskens et al. beschrijven een uitbraak van influenza A(H1N1)-virus, resistent tegen het antivirale middel oseltamivir, binnen een Nederlands universitair ziekenhuis in februari 2008. (4) De indexpatiënt (d.w.z. de eerste onderzochte persoon bij deze uitbraak) werd opgenomen vanwege koorts en dyspneu. Deze patiënt infecteerde 3 patiënten die weliswaar op dezelfde afdeling waren opgenomen, maar die nooit een kamer gedeeld hadden. Twee van deze 3 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van de infectie met influenzavirus. Tijdens de periode van opname van de indexpatiënt ontwikkelden 5 gezondheidsmedewerkers een influenza-achtig ziektebeeld, maar bij hen is geen influenzadiagnostiek ingezet. Hierdoor was het niet mogelijk vast te stellen in hoeverre zij betrokken waren bij deze nosocomiale transmissie (d.w.z. transmissie van een pathogeen binnen een zorginstelling). Eind 2009 werden binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen 4 clusters aangetoond waarbij sprake was van transmissie van influenzavirustype A(H1N1)pdm09 tussen patiënten. (5) Bij een uitbraak van influenzavirus type A(H3N2) op een geriatrische afdeling van een Frans ziekenhuis in 2012 werd aangetoond dat er sprake was van transmissie van het influenzavirus van gezondheidszorgmedewerkers naar de patiënten. (6)