"Bij onrust is het belangrijk om de feiten te scheiden van de fictie en de emotie"

Soms kan er een stof in de directe omgeving zitten waar mensen zich zorgen over maken. Het RIVM kan dan uitzoeken wat dat betekent en of er een risico is voor de gezondheid. Met deze informatie kan het bevoegd gezag keuzes maken en crisis of onrust bezweren, maatregelen nemen en beleid maken. Een voorbeeld van zo’n onderzoek waren vragen van omwonenden over gezondheidseffecten van de stof PFOA in Dordrecht.