Praktische tips en tools

Op zoek naar actuele en betrouwbare informatie over milieu en gezondheid, bijvoorbeeld om beleid te onderbouwen? Benieuwd naar het zorggebruik in uw gemeente? Het RIVM heeft veel kaarten en cijfers beschikbaar op gemeente- of wijkniveau. Hieronder staan een aantal handige websites op een rij.

Volksgezondheid en zorg

Betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM. Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg.

Ga naar Volksgezondheidenzorginfo

Atlas Leefomgeving

Vragen over de leefomgeving in uw gemeente? Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. We bieden veel kaarten aan, vaak tot op buurtniveau. Te zien is bijvoorbeeld hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluid-hinder. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.

Ga naar de Atlas Leefomgeving

Regiobeeld

Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vindt u cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving.

Ga naar Regiobeeld

Lees ook het artikel over Regiobeeld

 

Tekenradar

Op Tekenradar.nl vindt u onder meer cijfers over teken en de ziekte van Lyme per gemeente. Op deze website gaan voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme hand in hand met citizen science based onderzoek. Het RIVM en Wageningen University werken hierin samen.

Ga naar Tekenradar