Lerenvoorveiligheid.nl in de lucht

Lancering website Lerenvoorveiligheid.nl

 

Op 17 mei 2019 lanceerde het RIVM de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl. Een website voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met veiligheid op het werk. Deze website beschrijft feiten en cijfers, verhalen over én handelingsopties voor veilig werken. Het RIVM wil hiermee professionals ondersteunen door kennis over veilig werken verder  te ontwikkelen en delen.

Iedere dag zetten professionals zich in om de werkvloer in Nederland nog veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, inspecteurs en andere arboprofessionals. Het RIVM ondersteunt hen door kennis op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag toegankelijk en toepasbaar te maken.

Leren van ongevallen

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op lerenvoorveiligheid.nl maakt het RIVM deze gegevens toegankelijk. Het onderwerp ‘Leren van ongevallen' biedt gegevens over arbeidsongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Stap voor stap breidt het RIVM deze informatie verder uit. Met gegevens over oorzaken van allerlei type ongevallen zoals aanrijdingen of machineongevallen, of vallen van ladders of steigers.

Ontwikkelingen

Het RIVM volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De samenleving verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ook het werk verandert hierdoor en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Bij ‘Ontwikkelingen’ besteedt het RIVM hier aandacht aan.

Verdiepende onderzoeken

In 2018 startte het RIVM met het uitvoeren van verdiepende onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarin we maatschappelijke signalen analyseren in relatie tot veiligheid. Op de website lerenvoorveiligheid.nl leest u over de lessen die we trekken uit een verdiepende studie naar machineongevallen. En in de loop van 2019 verschijnen ook de resultaten van een analyse naar ongevallen met flexwerkers.

Nieuwsgierig? Kijk op https://www.lerenvoorveiligheid.nl/

Over de gegevens

De informatie over de sectoren komt uit de Storybuilder-database van het RIVM. Hierin zijn gegevens verzameld over meer dan 31.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  • vonden in Nederland plaats van 1998 tot en met 2014;
  • hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Inspectie SZW;
  • zijn onderzocht door de Inspectie SZW;
  • en zijn geanalyseerd door het RIVM.