Tijdreizen tijdens netwerkmiddag Veilig werken

Netwerkdag Veilig werken 2019

 

‘Back to the future: leren voor veiligheid’ was de prikkelende titel van de netwerkmiddag Veilig werken op 17 mei. Met ruim 70 arboprofessionals werd onder andere kennis uitgewisseld over de toekomstscenario’s van veilig werken, het verdiepingsonderzoek machineongevallen en de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl.

Danielle Gevers Deynoot-de Booij, beleidsadviseur arbeidsveiligheid van ondernemingsvereniging Evofenedex, lanceerde aan het begin van de middag met een druk op de knop de nieuwe RIVM-website www.lerenvoorveiligheid.nl. De website richt zich op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met veiligheid op het werk, zoals Danielle. De website beschrijft feiten en cijfers, verhalen over én handelingsopties voor veilig werken. Door kennis over veilig werken verder te ontwikkelen en te delen wil het RIVM professionals ondersteunen. De analyses die het RIVM maakt, leiden niet alleen tot beter inzicht naar oorzaak en gevolg, maar bieden ook de mogelijkheid om beter gerichte interventies uit te voeren. Danielle: ”Zo werd ons duidelijk dat acties, gericht op het voorkomen van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers, meer resultaat hebben als de voetganger en zijn gedrag als belangrijk uitgangspunt worden genomen. De analyses bieden een handvat in het herkennen van risicovolle situaties. De website is mede daardoor de basis geweest voor de Code Gezond en Veilig Magazijn van Evofenedex."

 

Inzicht in oorzaken machineongevallen

Na de gezamenlijke sessie nam Jakko van Kampen, projectleider Arbeidsveiligheid, de deelnemers mee in het verdiepingsonderzoek naar machineongevallen dat RIVM onlangs publiceerde. Dit onderzoek toont aan dat jaarlijks ongeveer 280 werknemers vingers of andere ledematen verliezen door een ongeval met een machine op hun werk. De oorzaak is vaak een onveilige situatie, die al langere tijd bestaat. Het RIVM trekt op basis van analyses een aantal concrete lessen voor de praktijk. Meer informatie over dit verdiepingsonderzoek kunt u lezen in deze nieuwsbrief of op lerenvoorveiligheid.nl

Nieuwe scenario’s voor toekomst

Bij een van de workshops op de netwerkmiddag speelden bezoekers een speciaal ontwikkelde future game. De uitdaging was gezamenlijk scenario’s te ontwikkelen voor een specifieke tijdsperiode, sector, ontwikkeling en doelgroep. Het spelen van deze future game leverde interessante toekomstscenario’s voor veilig werken op. Genoeg stof om na afloop over na te praten tijdens de netwerkborrel met een futuristisch tintje.

Save the date

De volgende RIVM netwerkdag Veilig werken staat gepland op vrijdag 29 november 2019