Foto binnenvaartschip

Inzet in de praktijk

In de afgelopen tijd werd er regelmatig een beroep gedaan op de kennis en kunde van de Milieu Ongevallen Dienst (MOD).

Fosfine in een binnenvaartschip

In  december 2019 worden een schipper en zijn vrouw onwel op hun binnenvaartschip. De schipper neemt contact op met de huisarts, die vermoed dat het om buikgriep gaat. In de avond gaat de gezondheidstoestand van het echtpaar sterk achteruit waarna 112 wordt gebeld.

Lees meer

Kwikdampmetingen drugslabs

De laatste maanden komt het ontmantelen van drugslabs regelmatig in het nieuws.  De productie  lijkt te verschuiven van XTC naar Crystal Meth (methamfetamine).  Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Lees meer

Onbekend poeder in koffer

Op Schiphol werd op 7 juli 2020 een koffer met vals geld in beslag genomen. Bij het openen van de koffer op het kantoor van de douane, werden vijf medewerkers licht onwel. Naast het valse geld zat er ook poeder in de koffer.

Lees meer