Feiten en cijfers preventie in het zorgstelsel

“Goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten zorgt ervoor dat inwoners de juiste hulp en zorg krijgen” 

Karlijn Leenaars is coördinator van het programma ‘Preventie in het Zorgstelsel’. Het doel van dit programma is het verstevigen van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie voor risicogroepen. Het preventieteam van het ministerie van VWS ondersteunt gemeenten en zorgverzekeraars hierbij.

Via het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel deelt het RIVM informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met het gezamenlijk opzetten en bekostigen van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen geweest in 2020? Allereerst noemt Karlijn het onderzoek onder gemeenten en zorgverzekeraars. “In interviews vroegen we naar de ondersteuningsbehoefte op het gebied van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, gericht op preventie. Dat heeft geleid tot het nieuwe dossier Samenwerking preventie, zorg en welzijn.” In dit dossier worden de voordelen van samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraar, GGD en zorg- en welzijnsprofessionals uiteengezet en hoe deze samenwerking bevordert kan worden. Karlijn benadrukt het belang van een goede samenwerking. “Goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein zorgt ervoor dat inwoners de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Met name de informatie over financiering is behulpzaam voor zorgverzekeraars en gemeenten, omdat deze uitlegt welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige wet- en regelgeving”.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Met behulp van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) werken volwassenen aan hun leefstijl. Met als doel het verminderen van overgewicht. Deze leefstijlinterventie wordt onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering. Karlijn vertelt: “Sinds 2019 bieden we informatie aan die professionals helpt met het aanbieden van deze leefstijlinterventie. We beantwoorden vragen zoals: hoe je zelf aan de slag kunt gaan of in welke regio’s een GLI wordt aangeboden. Dat er behoefte is aan deze informatie, wordt onderstreept door de bezoekcijfers van de website. De webpagina’s over de GLI zijn het afgelopen jaar het meest bezocht. Onlangs is het dossier uitgebreid met veelgestelde vragen over de GLI en een interactieve kaart van Nederland met alle GLI-aanbieders.

Interventiegerichte aanpak

In navolging van de gecombineerde leefstijlinterventie wil het ministerie van VWS andere vormen van preventie in de zorg implementeren. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'. Het RIVM ondersteunt dit door vanaf 2020 informatie te delen over deze aanpak, de gecombineerde leefstijlinterventie en de vier andere leefstijlinterventies via het digitaal loket.

‘Kind naar gezonder gewicht’ is een van deze vijf interventies, waarbij overgewicht onder kinderen wordt aangepakt. Het RIVM is partner binnen de coalitie Kind naar gezonder gewicht en werkt dus mee om deze interventie in de praktijk door te voeren. “In september jl. heeft ‘Kind naar gezonder gewicht’ in samenwerking met de VNG een workshop gegeven om gemeenten te informeren over de aanpak en te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Wij hebben deze workshop gecoördineerd en ons netwerk hierover op de hoogte gebracht.”

Vooruitblik 2021

“De gecombineerde leefstijlinterventie blijft in 2021 een belangrijk onderwerp waarover wij via het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel regelmatig communiceren. We richten ons hierbij op het ondersteunen van professionals die met de GLI aan de slag gaan. De interactieve GLI-kaart met relevante informatie over aanbieders zal in de loop van dit jaar daarom verder ontwikkeld worden.” Daarnaast komt in 2021 ook meer duidelijkheid over vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet voor de aanpak kind naar gezond gewicht”, vertelt Karlijn. “Over deze ontwikkelingen houden we belanghebbenden via het digitaal loket ook op de hoogte”. Tot slot geeft Karlijn aan dat er landelijk veel gebeurt op het gebied van preventie in het zorgstelsel. De coronapandemie wakkert het belang van preventie verder aan. “Een ongezonde leefstijl en chronische aandoeningen drukken zwaar op de zorg. Deze problematiek moet eerder en ergens anders aangepakt worden. Met het digitaal loket willen we professionals met actuele informatie en adviezen op weg helpen hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan”.

Cijfers

1. Aanbod van de GLI in Nederland: 25.951 unieke bezoekers

2. Startpagina GLI: 22.377 unieke bezoekers

3. Tabel met GLI-aanbieders: 15.170 unieke bezoekers

4. Preventie in de vijf stelselwetten: 6.672 unieke bezoekers

5. Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie: 4.281 unieke bezoekers

 

Contact

Karlijn Leenaars (karlijn.leenaars@rivm.nl)