En.....actie!

foto Bart de Koning

Actieteams aan het woord

Regio Noord-Holland bijt de spits af met Daniëlle de Jongh. Zij is trekker van het actieteam Noord-Holland, waar Gezonde Leefomgeving centraal staat. Ze heeft per 1 mei het stokje van Monique Leijen overgenomen. 

Danielle: 'In de regio Noord-Holland gebeurt heel veel rond gezonde leefomgeving. Zowel de provincie als de GGD'en zijn erg betrokken en actief. Zelf werk ik aan de ontwikkeling van de provincie tot regionaal kennisschakelpunt voor een gezonde leefomgeving. De provincie, het RIVM en de GGD'en hebben in een inspiratiesessie verkend welke thema's in de regio's spelen en wat de regio's hierbijvoor elkaar kunnen betekenen. In de regio Kennemerland heb je het dan bijvoorbeeld over Schiphol en Tatasteel met thema’s als luchtkwaliteit, geur, geluid. Maar ook klimaat en gezondheid, elektromagnetische straling, gezondheid in de omgevingsvisies. Ook concrete projecten als Doortrappen (veilig fietsen voor ouderen) en het Schone Lucht Akkoord staan als mogelijke onderwerpen voor samenwerking op de agenda. We nemen de tijd om goed te verkennen waarin we echt meerwaarde kunnen toevoegen. Inmiddels zijn er bijeenkomsten met de provincie, het RIVM en de afzonderlijke GGD'en en gemeenten, om een samenwerkingsagenda Gezonde leefomgeving maken.

In mijn beleving kunnen we als RIVM voor goede kennisontwikkeling niet zonder de samenwerking met regionale partijen. Het gaat echt om halen en brengen van kennis. Samen kennis ontwikkelen is belangrijk voor het realiseren van producten en kennis die er toe doen en gebruikt worden. Ook de verbinding met het landelijke niveau is belangrijk, kennis uit de regio’s zo verbinden dat die ook in andere steden en dorpen en bij andere overheden gebruikt wordt. 

Persoonlijk vind ik regionaal werken echt een meerwaarde van mijn werk, bij de afdeling Gezond Leven zit dat in onze genen. Ik haal veel energie uit goed de vragen en dilemma’s ophalen uit te praktijk en verbinden met de mogelijkheden van het RIVM. Heel interessant om goed te kijken welke rol we pakken en transparant samenwerken, bijvoorbeeld met de GGD. Ik zie dat het naast de inhoud ook echt gaat om het proces en de vaardigheden. Hoe krijg je gezondheid in de omgevingsvisie, hoe zorg je ervoor dat het fysieke en sociale domein elkaar vinden? Hoe betrek je burgers? Ik ben een volbloed generalist en weet van veel een beetje. Ik zie mijn rol vooral als verbinding leggen binnen het RIVM en de koppeling maken met de specialisten uit de driedomeinen. Hartstikke boeiend'.